Utseende och ändamål kombinerat är vårt svar

Brett urval av tjänster inom VVS sektorn

Framtidssäker VVS konstruktion

På Creacon har vi lång erfarenhet av VVS-projektering. Med projekt bakom oss så som Östergårdsskolan i Halmstad, Skövdehem Arena och Hällkistan handelshus i Falköping har vi kunskap inom flera olika typer av fastigheter, alla med olika typer av krav och förutsättningar.

Vi erbjuder en komplett projekterad lösning som uppfyller dagens krav på miljö och energi samt håller koll på kommande energi- och miljökrav, vilket medför att er fastighet får en framtidssäker drift.

Eftersom inga projekt är likadana arbetar vi ständigt med företags- och kompetensutveckling. Vi analyserar och utreder gällande förutsättningar och anpassar oss efter dessa, ser helheten i varje anläggning och finner en lösning för ert unika behov.

Avdelningschefer VVS
Anna Göransson, Skövde

Direkt: 0500-444 252
Mobil: 0708-570 307

Skicka e-post

Christian Karlsson, Halmstad

Direkt: 035-160 338
Mobil: 0720-923 160

Skicka e-post

Tjänster

3D samordning av installationer

Vi lägger samman projektörernas modeller i en simulerad 3D modell och kan redan i projekteringsfasen upptäcka kollisioner mellan bland annat installationer och byggnadskonstruktion. Modellen ger även information om det skulle vara så att arkitektritningarna och konstruktionsritningar inte stämmer mot varandra. Samt om utrymmen är för små för exempelvis öppningar av luckor och skåpsdörrar med mera. Krockkontrollerna görs i Solibri Office.

Läs mer

VVS-projektering

Vi projekterar en komplett VVS-anläggning för såväl nyproduktion som ombyggnation oavsett om det gäller bostäder, kontor, skolor, förskolor, handelsbyggnader, industrihallar eller något helt annat. Med hjälp av våra kollegor på arkitektur och el kan vi dessutom bistå med värdefull kompetens utanför VVS-området. Vi projekterar i MagiCAD.

Energi

Vi utför både energiberäkningar och energideklarationer. Genom energiberäkningar i VIP-Energy säkerställer vi att er byggnad uppfyller ställda krav på energiprestanda oavsett om det gäller BBR-krav eller mer ambitiösa beställarkrav. Vi för dialog med er för att på ett smart sätt skapa en energieffektiv byggnad. Dessutom hjälper vi er att utföra energideklarationer av befintliga byggnader.

Kontroll och besiktning

Vi utför kontroll och besiktning av alla typer av VVS-installationer.

OVK

Vi är certifierade att utföra OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll).

Projektledning

Vi hjälper till med projektledning under alla skeden av ert projekt. Från kravspecifikation till styrning av projektet.

Övriga tjänster

Fastbränsle tex pellets, träbricketter, värmepumpar, Kalkyler, Kyla, VA, Värme, Processventilation, 3D projektering och CE-märkning.

Utvalda projekt
NP Nilsson, Halmstad

NP Nilsson har låtit uppföra en ny byggvaruhandel i Halmstad...

Läs mer

Läs mer

Profil Hotels Halmstad Plaza, Halmstad

I anslutning till Halmstads nya resecentrum har byggts ett nytt hotell...

Läs mer

Läs mer

Kv. Kurorten, Skövde

Projektet omfattar nyproduktion av hyresrätter för AB Skövdebostäder med byggkoncernen Skeppsviken. Byggnaden är på…

Läs mer

Läs mer

KL Fabrik 2, Värö

Södra som är i sågindustrin, bygger en ny fabrik som ska ta hand om…

Läs mer

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Creacon är ett konsultföretag med bred kompetens inom el, VVS, automation och arkitektur. Vi skapar smart byggnadsdesign för optimal funktion och hjälper kunden med helheten. 30 års erfarenhet av att projektera samhällsviktiga byggnader ger oss den rätta kompetensen.

Förfrågan