Med kunskap skapas valmöjligheter

Ta del av Creacons tjänsteutbud

Arkitektur

Vi strävar efter att skapa arkitektoniskt vackra och användbara byggnader genom nära dialog med kunderna, med fokus på miljö- och ekonomisk optimering.

Läs mer

Läs mer

Elkonstruktion

EL-avdelningen erbjuder konsulttjänster så som projektering, kontroll, besiktning, utredning m.m. inom el-, tele-, säkerhet-, hiss-, styrsystem DALI och KNX m.m. inom alla typer av lokaler.

Läs mer

Läs mer

VVS-konstruktion

Vi erbjuder en komplett projekterad lösning som uppfyller dagens krav på miljö och energi samt håller koll på kommande energi- och miljökrav, vilket medför att er fastighet får en framtidssäker drift.

Läs mer

Läs mer

Automation

Vi arbetar med automatisering och problemlösning inom industri, med allt från små fristående maskiner till hela anläggningar.

Läs mer

Läs mer

Industri- & Processventilation

IPV-avdelningen erbjuder oberoende konsult inom området där er anläggning optimeras för er produktion. Vi agerar inom alla typer av utsug, filtrering av spån, damm, partiklar, aspiration, pulver och materialhantering, rökgasåtervinning, Energi- och värmeåtervinning.

Läs mer

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Creacon är ett konsultföretag med bred kompetens inom el, VVS, automation och arkitektur. Vi skapar smart byggnadsdesign för optimal funktion och hjälper kunden med helheten. 30 års erfarenhet av att projektera samhällsviktiga byggnader ger oss den rätta kompetensen.

Förfrågan