VVS konsult som skapar ett modernt och hållbart byggnadsklimat

Creacons VVS konsulter är med från idé till installation

Anlita oss som VVS Konsult

Som VVS konsulter är vi experter inom VVS och tillhandahåller specialiserade tjänster till olika organisationer och företag. Vårt huvudfokus ligger på att hjälpa er att planera, designa och genomföra effektiva VVS-system som möter era unika behov. För att leverera en så exakt och skräddarsydd lösning som möjligt använder vi oss av datorgjorda modeller i 3D-CAD, eller som det kallas i branschen, BIM-modellering. Genom att samarbeta med en VVS-konsult säkerställer våra kunder kostnadseffektiva, hållbara och miljövänliga lösningar.

Exempel på tjänster som vanligen ingår i våra arbetsuppgifter som projektpartner är förstudie, kalkyl, förfrågningsunderlag, projektering och projektledning. Likaså brukar injustering, energianalys, OVK, besiktning, installationssamordning och CAD-samordning ingå.

VVS-konsult

Avdelningschefer VVS

Anna Göransson, Skövde

Direkt: 0500-444 252
Mobil: 0708-570 307

Skicka e-post

Christian Karlsson, Halmstad

Direkt: 035-160 338
Mobil: 0720-923 160

Skicka e-post

Meny

Måste jag anlita en VVS konsult?

Det beror helt på vilken storlek och komplexitet ditt projekt erbjuder. I regel brukar det räcka med en VVS-montör för mindre byggnader, som VVS-installationer för villor och småhus. Men så fort det gäller bostadshus eller kommersiella fastigheter där VVS-installationen och tillhörande system är en investering i mångmiljonklassen krävs en VVS-konsult.

Varför då kan man fråga sig? Jo, när investeringen är så stor blir alla typer av misstag oerhört kostsamma. Ofta räknar man på att ett bostadshus ska klara av att stå i 50-100 år utan att behöva byta system. Därför behöver systemet vara konfigurerat på ett optimalt sätt där det är så energisnålt som möjligt.

Energibesparingar är inte det enda som är viktigt, det måste också erbjuda en hög funktion och vara anpassat till byggnadens unika förutsättningar. Hur själva rörsystemet ska dras igenom fastigheten är här väldigt viktigt och kommer att påverka systemets totala effektivitet.

Det är även viktigt att centralsystemet för VVS-installationen är kraftfullt nog och går att automatisera i hög utsträckning. Det kan gälla automatisk reglering av värme baserat på behov. Detta dels för att spara pengar, dels för att snabbt kunna anpassa byggnaden vid temperaturer då den behöver värmas upp fort, kylas ned eller med fördel gå ned i aktivitet för att spara på elektricitet.

Undvik kostsamma misstag med en erfaren VVS Konsult

Är allt rörande byggnadens VVS korrekt konfigurerat från start finns stora vinster att göra över en lång tidshorisont. Det skapar procentuella energibesparande vinster och man slipper göra kostsamma ombyggnader eller investeringar i bristfällig eller omodern teknisk utrustning. Det kanske viktigaste av allt är dock att en VVS-konsult fungerar som en garant för att de människor som ska bo eller arbeta i lokalen får en hög komfort i form av ett pålitligt och välfungerande inneklimat och tillhörande vattenledningssystem.

Creacon skapar en effektiv helhet

Allt börjar med en noggrann förstudie

En VVS-konsults arbetsprocess börjar med en noggrann förståelse av projektets omfattning och kundens behov. Genom att interagera med klienten och andra intressenter får konsulten en klar bild av vad som förväntas och vilka specifika krav som behöver uppfyllas. Detta inkluderar att ha möten med byggentreprenörer, arkitekter och andra yrkesgrupper som är involverade i projektet.

Efter att ha fått en översikt av projektet utför VVS-konsulten fältundersökningar. Genom att besöka byggnaden och noggrant undersöka befintliga VVS-system samlas viktig information in. Det kan innefatta att göra mätningar av rumstemperatur, luftflöden, vattentryck och andra relevanta parametrar för att få en grundläggande förståelse av byggnadens nuvarande förhållanden.

VVS-konsult
VVS ventilation och VVS-konsulttjänster

VVS konsult med 3D-modellering och beräkningar

Med all nödvändig data samlad och analyserad använder VVS-konsulten specialiserad mjukvara för att designa VVS-systemet. Tekniska ritningar skapas för att planera rördragning, ventilationssystem och placering av VVS-utrustning. Beräkningar utförs för att dimensionera rör och utrustning enligt projektets krav och normer. Simuleringar kan också genomföras för att förutsäga systemets prestanda och energieffektivitet.

Resultaten av arbetet sammanställs sedan i en formell rapport. Rapporten innehåller detaljerade tekniska ritningar, beräkningar och rekommendationer för VVS-systemets utformning. Klienten får en fullständig förståelse för hur VVS-systemet ska utformas och fungera.

Tjänster

3D-modeller

Vi kombinerar modellerna från projektörernas arbete i en virtuell 3D-representation. Redan under planeringsstadiet har vi förmågan att identifiera situationer där det kan förekomma kollisioner mellan olika element, såsom installationer och byggnadskonstruktioner.

Läs mer

Projektering

Vi utformar fullständiga VVS-system för både nybyggnation och renovering, oavsett om det rör sig om bostäder, kontor, skolor, förskolor, kommersiella fastigheter, industrianläggningar eller andra typer av projekt. Tillsammans med våra samarbetspartners inom arkitektur och elteknik kan vi även erbjuda värdefull expertis som sträcker sig bortom VVS-området. Vår projektering sker med hjälp av programmet MagiCAD.

Energilösningar

Vi erbjuder både tjänster för att beräkna energiförbrukning och att deklarera energiprestanda. Genom användning av VIP-Energy för våra beräkningar säkerställer vi att er konstruktion uppfyller fastställda energiprestandakrav, oavsett om det rör sig om BBR-standard eller mer krävande beställarkriterier.

Läs mer

Kontroll och besiktning

Vi genomför inspektion och granskning av diverse VVS-system och installationer.

OVK

Vi har auktorisation för att genomföra OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll).

Projektledning

Vi erbjuder vår assistans inom projektledning genom samtliga faser av er projektprocess. Från inledande kravspecifikation till övergripande styrning av projektet.

Andra tjänster

Fastbränsle, t.ex. pellets, träbricketter, värmepumpar, kalkyler, kyla, VA, värme, processventilation, 3D-projektering och CE-märkning.

Vad händer när VVS-systemet är installerat?

Efter installationen genomförs en efterkontroll för att säkerställa att VVS-systemet fungerar som förväntat. Eventuella problem eller avvikelser från planen åtgärdas och nödvändiga justeringar görs.

Slutligen kan vi erbjuda efterföljande support och underhållstjänster för att säkerställa att VVS-systemet fortsätter att fungera optimalt över tid. Detta kan innebära periodiskt underhåll, felsökning och reparationer vid behov.

Genom att följa en välstrukturerad arbetsprocess kan våra VVS Konsulter säkerställa att VVS-systemet i byggnaden fungerar effektivt, uppfyller alla säkerhets- och regleringskrav samt möter era behov och förväntningar.

Vill du komma i kontakt med oss?

Creacon hjälper er med nödvändig konsultation inför ert projekt.

  Denna sida är skyddad av reCAPTCHA och Google, Privacy Policy och Terms of Service gäller. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till vår gdpr.

  Utvalda projekt
  Profil Hotels Halmstad Plaza, Halmstad

  I anslutning till Halmstads nya resecentrum har byggts ett nytt hotell...

  Läs mer

  Läs mer

  Kv. Kurorten, Skövde

  Projektet omfattar nyproduktion av hyresrätter för AB Skövdebostäder med byggkoncernen Skeppsviken. Byggnaden är på…

  Läs mer

  Läs mer

  KL Fabrik 2, Värö

  Södra som är i sågindustrin, bygger en ny fabrik som ska ta hand om…

  Läs mer

  Läs mer

  Vill du veta mer om våra tjänster?

  Creacon är ett konsultföretag med bred kompetens inom el, VVS, automation och arkitektur. Vi skapar smart byggnadsdesign för optimal funktion och hjälper kunden med helheten. 30 års erfarenhet av att projektera samhällsviktiga byggnader ger oss den rätta kompetensen.

  Förfrågan