Industri- & Processventilation

Din oberoende konsult för unika lösningar

Industri- & Processventilation

Er unika anläggning är vår prioritet.

Vi agerar som oberoende konsult inom området där er anläggning optimeras för er produktion.

Vi lägger vikt vid den lösning som passar er bäst.

Vi agerar inom alla typer av utsug, filtrering av spån, damm, partiklar, aspiration, pulver och materialhantering, rökgasåtervinning, Energi- och värmeåtervinning.

Vi har stor bredd inom system för och i fastigheter som skapar de bästa förutsättningarna för en felfri produktion och tar hänsyn till energi och miljö.

Trogstam Consulting och vi på Creacon har samarbetat under en tid med satsning på industriell luftbehandling. Trogstam Consultings unika erfarenhet och expertis inom området är förvärvad av Creacon som tagit över projekteringen av projekt och Trogstam Consulting agerar nu enbart som rådgivare och granskare.

Avdelningschef Industri- & Processventilation
Torbjörn Rylander

Telefon: 035 16 03 23

Skicka e-post

Våra tjänster

 • Utsug
 • Filtrering av spån, damm, partiklar
 • Aspiration
 • Energi- och värmeåtervinning
 • Förbättring av miljö och arbetsmiljö, temperatur och luftkvalitet i operatörsutrymmen
 • 3d Projektering
 • Samordning
 • Anbudsutvärdering
 • Luftflödesmätning
 • Injustering
 • Röksimulerings utredningar
 • Kostnads Kalkyler

​Kompetensområden

Vi varken säljer eller installerar produkter utan tar fram handlingar för den fabrikantsoberoende lösning som passar er anläggning bäst. Ni är med och får komma med input och åsikter under hela projekteringsfasen. När projekteringen sen är färdig levererar vi handlingar som kan användas för att handla upp er lokala samarbetspartner alternativt ta in priser från flera entreprenörer och leverantörer att jämföra.

Vi kan även bistå som rådgivande konsulter under upphandlingen och montagetiden.

Vår samlade erfarenhet kring energieffektivitet ger oss också möjlighet att inte bara fokusera på den kanske för stunden viktigaste slutprodukten utan även fånga upp de långsiktiga bitarna som energibesparingar och driftsekonomi.

Vi löser (i samarbete med underkonsulter) klassningsplaner, myndighetskrav, ATEX, CE märkning, Riskanalyser osv.

Vi har även ett brett kompetensområde från styr, automation och elkonstruktion inom bolaget där vi kan samverka i projekt.

Hur går ett projekt till?

Förundersökning

Vi undersöker på plats vad som händer i er unika anläggning, vilka utmaningar ni ställs inför. Hur det fungerar idag och letar områden som kan förbättras.

Vi kan mäta upp nuvarande anläggning för att säkerställa funktion.

Vi har en bred kunskap inom samverkande system såsom allmänventilation, värme och sanitet samt el och automation. Vi tar stöd från övriga kompetensområden på Creacon.

ATEX-klassning brukar även den vara en del som kommer in i bilden där vi har goda kontakter i branschen.

Förslagsskede

Efter förundersökning gör vi en rapport som sammanställer hur er anläggning fungerar och vad man kan göra för att förbättra. Vi kan även ta fram en grov budget för vad åtgärden kan tänkas kosta.

Tillsammans med er bestämmer vi hur utförandet skall gå till. Ska vi ta fram en färdig handling som ni kan ta in offerter på eller skall vi göra det till en utförandeentreprenad där vi tillsammans väljer bästa sätt för genomförande.

Vårt fabrikatsoberoende utgör möjligheter.

Utförande

Beroende på val under förslagsskedet är vi med under denna tid som passiva rådgivare vid detaljer och utförande som är unika för er anläggning.

Utför injustering och uppmätning av anläggningen tillsammans med entreprenör. Följer upp anläggningen och verifierar utfall utifrån ställda krav och beräkningar.

Det som sporrar oss och att ständigt utvecklas är att hantera nya material, stoft, damm etc.

Dust extraction engineer. Dust Aspiration and Collection systems. We work as Consultant in Dust extraction, collection and aspiration systems.

Utvalda projekt
Pensionsmyndigheten, Halmstad

Om- och tillbyggnader för AJ Produkter.

Läs mer

Läs mer

AJ Produkter, Halmstad

Om- och tillbyggnader för AJ Produkter.

Läs mer

Läs mer

Ranagårds äldreboende, Halmstad

Nybyggnad av äldreboende i Ranagård i Halmstad...

Läs mer

Läs mer

NP Nilsson, Halmstad

NP Nilsson har låtit uppföra en ny byggvaruhandel i Halmstad...

Läs mer

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Creacon är ett konsultföretag med bred kompetens inom el, VVS, automation och arkitektur. Vi skapar smart byggnadsdesign för optimal funktion och hjälper kunden med helheten. 30 års erfarenhet av att projektera samhällsviktiga byggnader ger oss den rätta kompetensen.

Förfrågan