Utseende och ändamål kombinerat är vårt svar

Vi projekterar en levande 3D-miljö för optimal översikt

Från koncept till färdiga lösningar

På arkitekturavdelningen har vi medarbetare med olika kompetens och erfarenhet. Vi utför uppdrag både inom den offentliga sektorn och inom den privata förvaltningen och industrisektorn. Allt från bl.a skolor, kontor och bostäder till industribyggnader och vårdanläggningar.

Vi strävar efter att skapa arkitektoniskt vackra och användbara byggnader genom nära dialog med kunderna, med fokus på miljö- och ekonomisk optimering.

Vi använder AutoCAD vid projektering, och genom att designa i en levande 3D-miljö kan vi i projektets alla skeden skapa 3D-visualiseringar för bättre förståelse för beställare, användare och annan relevant personal.

Avdelningschef Arkitektur
Marie Albinsson

Direkt: 035-160 327
Mobil: 070-338 23 07

Skicka e-post

Tjänster

Vår strävan är att i nära dialog med våra uppdragsgivare skapa arkitektoniskt vackra, ändamålsenliga byggnader med fokus på miljö och ekonomisk optimering.

Arkitekturtjänster

Förstudier, bygglovshandlingar, projektering av system- och bygghandlingar.

Teknisk Beskrivning enligt AMA

Vi utför byggnadsbeskrivningar enligt AMA, både för totalentreprenader och utförandeentreprenader.

Sakkunnig av tillgänglighet

Vi är certifierade sakkunniga enligt TIL2 och utför granskning av tillgänglighet enligt PBL/BBR inför bygglov inklusive sakkunnighetsutlåtande samt kontroll av tillgänglighet inför slutbesked. Vi utför även tillgänglighetsutredningar med förbättringsförslag.

Bas-P

Vi utför arbetsmiljöplaner enligt arbetsmiljöverkets författningssamling.

Informationssamordning

Vi kan åta oss att sköta informationssamordningen i projekt vilket innebär att vi samordnar dokument, ritningar och modellfiler inklusive samgranskning med kollisionskontroller.

Utrymningsplaner

Vi kan upprätta utrymningsplaner.

Utvalda projekt
Ranagårds äldreboende, Halmstad

Nybyggnad av äldreboende i Ranagård i Halmstad...

Läs mer

Läs mer

NP Nilsson, Halmstad

NP Nilsson har låtit uppföra en ny byggvaruhandel i Halmstad...

Läs mer

Läs mer

Rörviks skola, Sävsjö

Nybyggnad av F-9-skola i Rörvik...

Läs mer

Läs mer

Kv Nerven och Nyponbusken, Halmstad

Nybyggnad av 70 hyresrätter...

Läs mer

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Creacon är ett konsultföretag med bred kompetens inom el, VVS, automation och arkitektur. Vi skapar smart byggnadsdesign för optimal funktion och hjälper kunden med helheten. 30 års erfarenhet av att projektera samhällsviktiga byggnader ger oss den rätta kompetensen.

Förfrågan