• Södra Woods trä
  • April 2022
  • VVS Halmstad
  • Christian Karlsson
    Dela på sociala medier

KL Fabrik 2

Södra Wood Värö bygger en ny fabrik för tillverkning av KL-trä (korslimmat trä). Det är en byggprodukt som växer starkt och efterfrågas till byggen av allt från flerbostadshus till industrilokaler.

Creacons VVS-avdelning i Halmstad har projekterat alla rör-, luftbehandlings- och styrinstallationer i lokalerna. Det innefattar fastighetsinstallationer som spillvatten, dagvatten, tappvatten, värme, komfortkyla och luftbehandling. Vi har även projekterat processinstallationer som tryckluft, brand-/spolvatten, precessventilation, spånsug, högvacuum, gnistsläck och luftbefuktning.

Creacons automationsavdelning har bidragit med projektering av styr- och övervakning för processventilation, spånsug och högvacuum.

Projektets storlek och tekniska komplexitet har varit en utmaning men genom en bra dialog med beställare och övriga projektörer har vi arbetat oss fram till ett bra slutresultat.

Under projektets byggskede har Creacon uppdrag som byggledare för installationsdiscipliner samt installationssamordnare.

Bilder: Arkitektbolaget

Ansvarig projektledare
Christian Karlsson

Direkt: 035-160 338
Mobil: 0720-923 160

christian.karlsson@creaconhkab.se

Bläddra bland projekt

Kv. Kurorten

Projektet omfattar nyproduktion av hyresrätter för AB Skövdebostäder med byggkoncernen Skeppsviken. Byggnaden är på…

Läs mer

Läs mer

Profil Hotels Halmstad Plaza

I anslutning till Halmstads nya resecentrum har byggts ett nytt hotell...

Läs mer

Läs mer

Vill du vara med och skapa framtidens Sverige?

Med vår mångkunnighet ger vi varandra stöd och idéer på ett naturligt och prestigelöst sätt som stimulerar till nya tankar och utveckling. Utvecklas med oss i en kreativ och tvärfacklig miljö.

Ansök idag