• Södra Woods trä
  • April 2022
  • VVS Halmstad
  • Christian Karlsson
    Dela på sociala medier

KL Fabrik 2, Värö

Södra Wood Värö bygger en ny fabrik för tillverkning av KL-trä (korslimmat trä). Det är en byggprodukt som växer starkt och efterfrågas till byggen av allt från flerbostadshus till industrilokaler.

Creacons VVS-avdelning i Halmstad har projekterat alla rör-, luftbehandlings- och styrinstallationer i lokalerna. Det innefattar fastighetsinstallationer som spillvatten, dagvatten, tappvatten, värme, komfortkyla och luftbehandling. Vi har även projekterat processinstallationer som tryckluft, brand-/spolvatten, precessventilation, spånsug, högvacuum, gnistsläck och luftbefuktning.

Creacons automationsavdelning har bidragit med projektering av styr- och övervakning för processventilation, spånsug och högvacuum.

Projektets storlek och tekniska komplexitet har varit en utmaning men genom en bra dialog med beställare och övriga projektörer har vi arbetat oss fram till ett bra slutresultat.

Under projektets byggskede har Creacon uppdrag som byggledare för installationsdiscipliner samt installationssamordnare.

Bilder: Arkitektbolaget

Uppdragsansvarig
Christian Karlsson

Direkt: 035-160 338
Mobil: 0720-923 160

christian.karlsson@creacon.se

Bläddra bland projekt

Kv. Kurorten, Skövde

Projektet omfattar nyproduktion av hyresrätter för AB Skövdebostäder med byggkoncernen Skeppsviken. Byggnaden är på…

Läs mer

Läs mer

NP Nilsson, Halmstad

NP Nilsson har låtit uppföra en ny byggvaruhandel i Halmstad...

Läs mer

Läs mer

Profil Hotels Halmstad Plaza, Halmstad

I anslutning till Halmstads nya resecentrum har byggts ett nytt hotell...

Läs mer

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Creacon är ett konsultföretag med bred kompetens inom el, VVS, automation och arkitektur. Vi skapar smart byggnadsdesign för optimal funktion och hjälper kunden med helheten. 30 års erfarenhet av att projektera samhällsviktiga byggnader ger oss den rätta kompetensen.

Förfrågan