Med automation kan du göra mer

En av våra specialiteter är ombyggnad av befintliga anläggningar omfattande bygg-, maskin-, styr- och elanläggningar med minimalt driftstopp.

Automation är en lönsam investering

Vi arbetar med automatisering och problemlösning inom industrin, med allt från små fristående maskiner till hela anläggningar. Vår erfarenhet är lång och vi arbetar brett inom många olika branscher såsom tex tillverkningsindustri, cement, foder, spannmål, livsmedel, sågverk och fastighet. Vi är med hela vägen från utredning och projektering till idrifttagning och utbildning av operatörer och servicepersonal.

Korta driftstopp är en av våra starka sidor.

Vi hjälper våra kunder med allt från att utveckla program/el för nya prototyper, anpassning och ombyggnad i befintlig maskin/anläggning till nyckelfärdiga specialmaskiner, robotceller och anläggningar. Annat vi erbjuder är optimering av kundens produktion samt att vara bollplank vid nyutveckling av specialmaskiner.

Det som kännetecknar oss är vår höga servicenivå och kvaliteten på vår leverans. Vi jobbar för långa kundrelationer.

Avdelningschef Automation
Torbjörn Åkesson

Direkt: 035-160 343
Mobil: 0705-740 219

Skicka e-post

Tjänster

Vår strävan är att i nära dialog med våra uppdragsgivare skapa mer effektiva industrier.

PLC-programmering

Erfarenhet av de flesta förekommande fabrikat men arbetar främst med Siemens, Allan-Bradley och Mitsubishi. Vi anpassar oss till kundens eventuella krav när det gäller fabrikat och programmeringsstruktur.

SCADA/HMI-programmering

Våra projekt omfattar allt från operatörsgränssnitt vid maskiner, linjer, robotceller till stora och komplexa system i nätverk, tex är vi systemintegrationer i Citect SCADA för Region Hallands fastigheter. System som vi hanterar är bland annat recept, vägning, lagerhantering, produktionsuppföljning samt att vi integrerar med övriga system som tex kunders ekonomisystem, databaser etc. Vi arbetar framför allt med Citect SCADA och WideQuick.

Robot

Tillsammans med samarbetspartners levererar vi nyckelfärdiga robotceller.

Elkonstruktion

Vi projekterar underlag för upphandling av elinstallation, apparatskåp och centraler samt utför vi planering av- och arbetsunderlag för elinstallation.

Utvalda projekt
Fast båtutlastning Oxelösund

Fast båtutlastning i Oxelösund. Swecem blåser ut Merit från silo till båt för att…

Läs mer

Läs mer

Ny bulkterminal Skellefteå

Bulkteknik i Skellefteå bygger ny obemannad bulkutlastningsterminal för Swecem där de ska använda nya…

Läs mer

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Creacon är ett konsultföretag med bred kompetens inom el, VVS, automation och arkitektur. Vi skapar smart byggnadsdesign för optimal funktion och hjälper kunden med helheten. 30 års erfarenhet av att projektera samhällsviktiga byggnader ger oss den rätta kompetensen.

Förfrågan