Ett företag med brett spektra

De uppdrag vi arbetar med kan vara bostäder, skolor men också värmekonvertering, för t.ex. livsmedelsindustrin.

CREACON är sedan två decennier ett privatägt konsultföretag

Vi har verksamhet i Halmstad och Skövde. I Halmstad finns avdelningarna Arkitektur, EL, VVS, Automation och i Skövde finns VVS.

Genom vår tvärfacklighet kan vi åta oss totalprojektering vilket ger kunden fördelen av endast en samarbetspartner och en naturlig CAD-samordning.

Från koncept till färdiga lösningar

Inom företaget finns bred kunskap och lång erfarenhet av projektering, utredning, kontroll, besiktning mm. Vi har specialkunskaper inom tillgänglighet, energianalyser och ekonomioptimering samt inom fastbränslesystem (pellets, flis, briketter), värmepumps- och solvärmesystem, solcellssystem och lågenergihus. Vår automationsavdelning utför projektering och programmering av dator- och PLC-system för styrning inom industri och fastighet. Vår VVS avdelning utför tjänster inom VVS konstruktion, OVK besiktning, förstudie, kalkyl, projektering och projektledning samt övriga VVS konsult uppdrag.

CREACON har utvecklat ett kvalitets- och miljöledningssystem sedan ett antal år tillbaka. Systemen är uppbyggda enligt SS-EN ISO 9001:2000 resp. SS-EN ISO 14001.

Med ekonomisk optimering, utan avkall på funktion och estetik, ger vi kunden det mest fördelaktiga resultatet.

Genom dokumenterad kompetens och samverkan med byggsektorns parter är vi med att leda utvecklingen framåt.

Ett bolag med utveckling som grundvärde

En samarbetspartner – en naturlig CAD-samordning

Inom företaget finns bred kunskap och lång erfarenhet av projektering, utredning, kontroll, besiktning mm. Vi har specialkunskaper inom tillgänglighet, energianalyser och ekonomioptimering samt inom fastbränslesystem.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Creacon är ett konsultföretag med bred kompetens inom el, VVS, automation och arkitektur. Vi skapar smart byggnadsdesign för optimal funktion och hjälper kunden med helheten. 30 års erfarenhet av att projektera samhällsviktiga byggnader ger oss den rätta kompetensen.

Förfrågan