Elkonstruktion ger byggnader liv

Specialistteam tar fram funktion efter önskemål och behov

Alla byggnader behöver en solid elkonstruktion

CREACON har lång erfarenhet av att bedriva konsulttjänster inom el- och telesystem. Vi utför tjänster i alla delar av ett projekt från utredning, projektering, besiktning till kontroll i alla typer av fastigheter. Utbildning av vår personal genomförs kontinuerligt och vi uppdaterar oss ständigt till den senaste tekniken, både gällande projekteringsverktyg samt system och produkter som används i projekten.

Vårt arbetssätt bygger på en nära och god dialog med er som kund. Vi har ett stort engagemang i projekten och är lyhörda efter era önskemål och behov. Vi värdesätter varje projekt högt, stort som litet. Vi strävar alltid mot att leverera kvalitativa tjänster och lösningar som uppfyller era behov och förväntningar gällande ekonomi, energieffektivitet, hållbarhet med mera.

Rätt kompetens

EL-avdelningen erbjuder konsulttjänster så som projektering, kontroll, besiktning, utredning m.m. inom el-, tele-, säkerhet-, hiss-, styrsystem DALI och KNX m.m. inom alla typer av lokaler.

Vi erbjuder även tjänster så som CE-märkning, energioptimering och programmering av DALI- och KNX-system.

Vi kan även ta fram projekteringsunderlag vid solcellsanläggningar med det senaste beräkningsprogrammet.

Creacon har numera certifieringen: Av RISE certifierad besiktningsman SBR där vår medarbetare på EL-avdelningen Emil Axelsson fått. Med denna certifiering kan vi erbjuda kunderna ett kvalitetsbevis på att vi har mycket god kunskap inom området.

 

CREACON är en godkänd KNX-partner genom att ha blivit certifierad inom KNX-teknik av KNX Association.

Vi vill alltid erbjuda rätt teknik som är anpassad till beställarens krav, lokalens användningsområde och som är kostnadseffektiv.

Tjänster

Projektering

Vår uppgift är att tillgodose våra kunder med erforderliga ritningar, beskrivningar och beräkningar enligt önskemål och gällande regelverk. Vi levererar projekteringstjänster i alla stadier under ett projekt. Genom vår breda kompetens samverkar vi ofta över avdelningarna för att uppnå bästa funktion. Ett team bestående av VVS konsult, elkonstruktör och arkitekt ser över helheten så allt fungerar tillsammans.

Elbesiktning och periodisk tillsyn

Elbesiktning rekommenderas vid köp av nytt eller begagnat hus, vid ombyggnader i industrin, eller byte av verksamhet i befintliga lokaler. Syftet med en elbesiktning att upptäcka elfel som kan utgöra fara. Elanläggningar åldras och behöver underhåll precis som allt annat. Vår erfarenhet är att regelbunden tillsyn minskar risken för person- eller egendomsskada!

Entreprenadbesiktningar

Entreprenadbesiktningar såsom förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning och garantibesiktning utför vi på alla typer av elanläggningar. Vi kontrollerar att det beställda är levererat.

Energiutredning och optimering

När priserna på el stiger blir intresset att minska elförbrukningen större. Åtgärder som tidigare varit inaktuella kan plötsligt bli det. Vi hjälper dig att inventera din elanläggning och föreslår åtgärder för att minska elförbrukningen. Det kan vara uppvärmning, belysningsstyrning, och olika typer av elutrustning som kan optimeras.

CE-märkning

CE-märkningen är en garanti för att tillverkaren av produkten ansvarar för att den uppfyller EU:s krav på miljö, hälsa och säkerhet. Vi ser till att allt är monterat enligt anvisningar då det är ett krav för att behålla produktens CE-märkning och garanti. Ex. hela ventilationssystemet inklusive styrfunktioner är föremål för CE-märkning. Likaså produktionslinjer med tillhörande robotar etc. denna maskinlinje levereras respektive produkt som ”en del av maskin” och skall av CE-märkaren sammansättas som en stor maskin för att få en godkänd anläggning. Vid CE märkning beaktas särskilt att risk för personskada inte föreligger vid drift och underhåll av maskiner och anläggningar.

Läs mer

Programmering av belysningsstyrningar som DALI och KNX

Projektering och programmering av fastighets automation med KNX och DALI. En heltäckande lösning som sammanbinder fastighetens alla viktiga system för att kunna styra anläggningen och samla in all information. Detta underlättar både för brukare och fastighetsägare att ha en kostnad och energieffektiv anläggning.

Övriga tjänster

Andra konsulttjänster vi erbjuder är bl.a. installationssamordning, 3D-samordning, kontroll, kanalisation, kraft, belysning, tele & data, säkerhet, brandlarm, hiss, solceller samt styr och övervakning.

Utvalda projekt
NP Nilsson, Halmstad

NP Nilsson har låtit uppföra en ny byggvaruhandel i Halmstad...

Läs mer

Läs mer

Kulturhuset Grand, Ljungby

Byggnaden som är mer än 100 år gammal...

Läs mer

Läs mer

Kv Hjulet 3-5, Falkenberg

Ett helt nytt kvarter i det centrala Falkenberg. Som högst 9 våningar och 124…

Läs mer

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Creacon är ett konsultföretag med bred kompetens inom el, VVS, automation och arkitektur. Vi skapar smart byggnadsdesign för optimal funktion och hjälper kunden med helheten. 30 års erfarenhet av att projektera samhällsviktiga byggnader ger oss den rätta kompetensen.

Förfrågan