Ett kunskapsföretag

Utbildning i våra tekniska hjälpmedel och i fackområdet pågår kontinuerligt

Mål och vision

En samarbetspartner – en naturlig CAD-samordning

CREACON HKAB skall vara ett lönsamt konsultföretag, som arbetar med kvalificerade tjänster åt marknadens offentliga och privata aktörer. Våra tjänster skall utföras på ett interaktivt, kvalitets- och miljösäkrat sätt som ger kunden insyn och inflytande under hela uppdraget.

Ett kunskapsföretag som CREACON HKAB måste ständigt stärka sin konkurrenskraft i hela organisationen och ha som mål att besitta spetskunskap i alla fackområden.

Kunskapen hos medarbetaren är därför ständigt i fokus. Utbildning i våra tekniska hjälpmedel och i fackområdet pågår kontinuerligt. Medarbetaren är vår resurs.

Inom områden som miljö och energi bildar vi tvärfackliga grupper för att kunna kombinera de olika kunskaperna i ett för kunden optimalt tekniskt och ekonomiskt tänkande.

De 4 punkterna i vår logotype står för de fyra grundstenarna i företaget vilka genomsyrar vårt arbete.

  • Närhet
  • Flexibilitet
  • Kvalitet
  • Kreativitet

Vill du vara med och skapa framtidens Sverige?

Med vår mångkunnighet ger vi varandra stöd och idéer på ett naturligt och prestigelöst sätt som stimulerar till nya tankar och utveckling. Utvecklas med oss i en kreativ och tvärfacklig miljö.

Ansök idag