Ett kunskapsföretag

Utbildning i våra tekniska hjälpmedel och i fackområdet pågår kontinuerligt

Mål och vision

En samarbetspartner – en naturlig CAD-samordning

CREACON skall vara ett lönsamt konsultföretag, som arbetar med kvalificerade tjänster åt marknadens offentliga och privata aktörer. Våra tjänster skall utföras på ett interaktivt, kvalitets- och miljösäkrat sätt som ger kunden insyn och inflytande under hela uppdraget.

Ett kunskapsföretag som CREACON måste ständigt stärka sin konkurrenskraft i hela organisationen och ha som mål att besitta spetskunskap i alla fackområden.

Kunskapen hos medarbetaren är därför ständigt i fokus. Utbildning i våra tekniska hjälpmedel och i fackområdet pågår kontinuerligt. Medarbetaren är vår resurs.

Inom områden som miljö och energi bildar vi tvärfackliga grupper för att kunna kombinera de olika kunskaperna i ett för kunden optimalt tekniskt och ekonomiskt tänkande.

De 4 punkterna i vår logotype står för de fyra grundstenarna i företaget vilka genomsyrar vårt arbete.

  • Närhet
  • Flexibilitet
  • Kvalitet
  • Kreativitet

Vill du veta mer om våra tjänster?

Creacon är ett konsultföretag med bred kompetens inom el, VVS, automation och arkitektur. Vi skapar smart byggnadsdesign för optimal funktion och hjälper kunden med helheten. 30 års erfarenhet av att projektera samhällsviktiga byggnader ger oss den rätta kompetensen.

Förfrågan