5 tips inför upphandling av VVS-projektering

VVS-projektering
Publicerad: 3 november

Som många vet handlar VVS-projektering om att skapa en helhet som tar hänsyn till många faktorer. Lösningen ska vara enkel att utföra för entreprenören, kostnadseffektiv och långsiktig för byggherren, samt leverera en optimal miljö för de som ska använda byggnaden. Dessutom ska byggnaden efterleva kvalitets- och miljökrav, installeras på rätt sätt, och sist men inte minst: vara energieffektiv!

Det är helt enkelt mycket att tänka på för att lyckas med VVS. Vi på Creacon har tagit fram 5 av de viktigaste punkterna vi anser behöver vara på plats för framgångsrika VVS-projekt.

1. Felsök och agera proaktivt – innan bygget påbörjas

Det kan bli väldigt dyrt att upptäcka misstag i efterhand. Ett exempel är kollisioner mellan installationer och byggnadskonstruktion. Redan i projekteringsfasen upptäcker vi kollisioner genom vårt 3D-baserade projekteringsverktyg. Vi samlar alla ritningar, hittar kollisioner, föreslår optimeringar och förbättrar sedan projektekonomin, om möjligt. Allt innan bygget har påbörjats.

2. Jobba med 3D-ritningar – så alla parter är med på planen

Oavsett om det gäller bostäder, skolor eller lokaler är vanligen flera teknikområden inblandade. Allt ifrån arkitektur, bygg, el, VVS och VA behöver vara synkroniserat. Creacon arbetar i 3D och håller samtliga parter uppdaterade genom lättförståeliga och välgjorda 3D-modeller.

3. Sammankoppla allt i centralstyrt VVS-system som kan styras på distans

För att använda energiresurserna smart behöver byggnadernas VVS-funktion strömlinjeformas, installeras på ett kostnadseffektivt sätt och styras centralt. Med en central styrenhet kan vi programmera automatiska åtgärder som till exempel minskar resurserna i de delar av byggnaden som har mindre behov. Vi har även möjlighet till distansöversyn och kan övervaka systemen för att utföra service på plats vid behov, utföra resursfördelning eller föreslå förbättringar.

4. Ju färre konsulter desto bättre – lägg allt på ett ställe

Det är nästan alltid bäst att anlita ett företag som har bred kompetens, utöver VVS-projekteringen. Skälet är att projektet väldigt ofta stöter på andra teknikområden som måste samverka. Att anlita Creacon för VVS-projektering innebär att kunden får tillgång till en bred kompetens inom närliggande områden som arkitektur, el, VA, besiktning, energieffektivisering och mycket mer. Oväntade utmaningar är en del av vardagen och det är alltid ett stort plus att arbeta med ett företag som har ett brett urval av specialister på samma arbetsplats. Som är redo att snabbt rycka in och lösa problemet.

5. Säkerställ funktionsgaranti och regelbunden besiktning

Ett vanligt misstag som lätt överses är behovet av att se över systemen regelbundet. Det är bättre att arbeta proaktivt. En funktionsgaranti bör alltid finnas på plats som skyddar upphandlaren för oförutsedda fel. En VVS-konsult bör se över hela anläggningen och göra en besiktning minst en gång per år. Små justeringar och energioptimeringar kan bidra till stora besparingar och ökad funktion för byggnadens besökare och boende.

Frågor om VVS-projektering?
Christian Karlsson

Direkt: 035-160 338
Mobil: 0720-923 160

christian.karlsson@creacon.se

    Dela på sociala medier

Bläddra bland nyheter

Vill du veta mer om våra tjänster?

Creacon är ett konsultföretag med bred kompetens inom el, VVS, automation och arkitektur. Vi skapar smart byggnadsdesign för optimal funktion och hjälper kunden med helheten. 30 års erfarenhet av att projektera samhällsviktiga byggnader ger oss den rätta kompetensen.

Förfrågan