•  Vibogård AB
  •  2022
  •  Arkitektur
  •  Monica Evald, Christine Rohde
    Dela på sociala medier

Vibogård

En nybyggnation av konceptboende för 55+ Vibogård. Det är ett boendekoncept och livsstilsboende för aktiva seniorer som på ett naturligt sätt bygger in miljöer till social samvaro, odling och friskvård. Huset är platsen där de boende har möjlighet att leva och åldras i gemenskap med andra i den omfattning de själva väljer. Här finns en hållbar och grön miljö med inriktning mot odling som en naturlig mötesplats och där delningsekonomi, kretsloppstänkande och social hållbarhet med tryggheten i att grannar hjälper varandra är en självklar del av boendet.

Huset innehåller 36 lägenheter med tillhörande växthus, gemensamhetslokal, övernattningsrum och aktivitetsytor.

Huset uppförs i 3 våningar med loftgångar med en hiss som tillgodoser alla lägenheter. Förråd och parkeringsplatser finns i anslutning till huvudentrén mot norr och runt om huset finns den gemensamma trädgården med promenadstråk, odlingslotter, växthus och boulebana.

Vibogård kännetecknas av biologisk mångfald och en hållbar livsstil med möjlighet till många delandefunktioner såsom odlingslotter, bilpool, energi, fiber, verktyg mm.

Creacon arkitekter har på uppdrag av, och i samverkan med ViBoGård AB utvecklat boendekonceptet och utfört den arkitektoniska gestaltningen.

Bilderna kommer från Visualisera AB.

Uppdragsansvariga
Monica Evald

Direkt: 035-160 348
Mobil: 0708-799 605

monica.evald@creacon.se

Christine Bastholm Rohde

Direkt: 035-160 336
Mobil: 0708-384 331

christine.rohde@creacon.se

Bläddra bland projekt

Jutarum, Halmstad

Bostadsområdet Jutarum är resultatet på en vunnen tävling. Området består av blandade hustyper med…

Läs mer

Läs mer

Ripan förskola, Sävsjö

Ny förskola med fyra avdelningar i Sävsjö.

Läs mer

Läs mer

Kv Nerven och Nyponbusken, Halmstad

Nybyggnad av 70 hyresrätter...

Läs mer

Läs mer

Kv Morgonrock, Halmstad

Nybyggnad av 18 radhus...

Läs mer

Läs mer

Kv Järnmalmen, Halmstad

Nybyggnad av 184 hyresrättslägenheter i Kv. Järnmalmen, Nissastrand i Halmstad.

Läs mer

Läs mer

Kv Uttern, Ljungby

Nybyggnad av trygghetsboende med ca 54 lägenheter, 1-2 RoK, samt gemensamhetslokal för de boende.…

Läs mer

Läs mer

Kv Japanen, Halmstad

Före detta Nordiska filts gamla kontorshus har genomgått en omfattande renovering både utvändigt och…

Läs mer

Läs mer

Eskadern

Skissförslag till ett bogemenskap/kollektivhus med cirka 50 lägenheter och ett gemensamt aktivitetshus. Ett boende…

Läs mer

Läs mer

Albinsro förskola, Halmstad

Ny förskola med fyra avdelningar på Albinsro i Halmstad.

Läs mer

Läs mer

Kulturhuset Grand, Ljungby

Vid den senaste om- och tillbyggnaden av det anrika Kulturhuset Grand i Ljungby ansvarade…

Läs mer

Läs mer

Pensionsmyndigheten, Halmstad

Om- och tillbyggnader för AJ Produkter.

Läs mer

Läs mer

AJ Produkter, Halmstad

Om- och tillbyggnader för AJ Produkter.

Läs mer

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Creacon är ett konsultföretag med bred kompetens inom el, VVS, automation och arkitektur. Vi skapar smart byggnadsdesign för optimal funktion och hjälper kunden med helheten. 30 års erfarenhet av att projektera samhällsviktiga byggnader ger oss den rätta kompetensen.

Förfrågan