Verksamheten i Trogstam Consulting AB är nu en del av Creacon

Publicerad: 16 februari

Creacon har den 3/2–2023 förvärvat verksamheten i Trogstam Consulting AB,

I samband med detta har ett samarbetsavtal mellan bolagen ingåtts för att på bästa sätt tillvarata respektive erfarenheter och kompetens.

Pågående och kommande projekt kommer from 3/2–2023 att hanteras av Creacon. De villkor som i pågående projekt ingåtts kommer fortsatt att gälla.

Bakgrund

Trogstam Consulting och Creacon har under senare år samarbetat i ett antal krävande industriella projekt. Efterfrågan på oberoende teknisk kompetens inom processventilation har efterfrågats i större omfattning än vad Trogstam Consulting på senare tid kunnat erbjuda.

Tiden var nu mogen för att ta nästa steg. Creacon har en sedan länge inarbetad organisation bestående av idag 37 medarbetare fördelade på 2 orter. Här finns idag 4 olika inriktningar El, VVS, Arkitektur och Automation.

I och med förvärvet av verksamheten i Trogstam Consulting lägger man till ytterligare en inriktning dvs Industriell Luftbehandling/Processventilation.

Tillsammans med Trogstam Consulting kommer Creacon bemanna och bygga vidare utifrån den kompetens som redan finns i företaget. För dig som kund finns ett antal positiva synergieffekter i och med att kompetenser från samtliga inriktningar finns under ett och samma tak.

Har du som kund/leverantör några ytterligare frågor så är ni välkomna att kontakta någon av oss.

Creacon www.creacon.se
Christer Helgesson VD tel: 0500-444255 e-post christer.helgesson@creacon.se

Trogstam Consulting AB www.trogstam.se
Mikael Trogstam VD tel: 070-633 83 63 e-post: mikael@trogstam.se

    Dela på sociala medier

Bläddra bland nyheter

Vill du veta mer om våra tjänster?

Creacon är ett konsultföretag med bred kompetens inom el, VVS, automation och arkitektur. Vi skapar smart byggnadsdesign för optimal funktion och hjälper kunden med helheten. 30 års erfarenhet av att projektera samhällsviktiga byggnader ger oss den rätta kompetensen.

Förfrågan